Tisztelt adózók!

Az adózás rendjének újraszabályozására tekintettel számos új jogszabály lépett hatályba 2018. január 1-jén!

Új jogszabályok:
     •     az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.),
     •    az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.),
     •    az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.)
     •    az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Adóig. vhr.)

Módosult jogszabály:
     •    az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet

Az új és a módosult jogszabályok a https://ekaer.nav.gov.hu/ oldal „jogszabályok” menüpont alá feltöltésre kerültek.

A https://ekaer.nav.gov.hu/ oldal feltöltése 2018 évben is folyamatos lesz.