ИНФОРМАЦИЈЕ

Од 1. марта 2015. године мењају се прописи о Систему за електронску контролу превоза робе у друмском саобраћају (EKÁER). Промене се тичу у првом реду детаљних прописа везано за обавезу пријављивања, односно олакшица, док се обавезе превозника везано за EKÁER не мењају.
Обавеза пријављивања односи се и надаље на возила која врше превоз у друмском саобраћају са обавезом плаћања путарине (возило укупне тежине преко 3,5 тоне) и терете
1) набавка робе или друга врста увоза из друге чланице Европске уније на територију Мађарске унутар Заједнице,
2) набавка робе или друга врста извоза са територије Мађарске у другу чланицу Европске уније, као и
3) продаја првобитно опорезивог производа у унутрашњем промету не крајњем кориснику.
Обавеза пријављивања терети Примаоца или Пошиљаоца – зависно од смера превоза, дакле обавеза пријављивања не терети превозника/организатора превоза. Превозник/организатор превоза може да извршу пријаву само у случају, ако га обвезник пријављивања (Прималац или Пошиљалац) на то електронски овласти на сајту EKÁER-а.

Обавезе пријављивања ослобађа се:
- не ризична роба која се превози возилом са обавезом плаћања путарине од истог пошиљаоца истом примаоцу у оквиру једнократног превоза, ако збирна бруто тежина робе не прелази 2500 кг, а укупна вредност робе без пореза не прелази 5 милиона форинти,
- ризична роба која се превози возилом са обавезом плаћања путарине од истог пошиљаоца истом примаоцу у оквиру једнократног превоза, ако збирна бруто тежина робе не прелази 500 кг, а укупна вредност робе без пореза не прелази 1 милион форинти.

У случају друмског превоза ризичне робе пријављивање је обавезно и у случају, ако се роба од истог пошиљаоца истом примаоцу у оквиру једнократног превоза превози возилом које не подлеже обавези плаћања путарине, а збирна бруто тежина робе не прелази 500 кг или укупна вредност робе без пореза прелази 1 милион форинти.

О даљим олакшицама, односно детаљним прописима информације можете наћи на сајту http://ekaer.nav.gov.hu

EKÁER ознака служи за идентификацију производа који се превози од једног пошиљаоца једном примаоцу током једнократно извршеног транспорта по ордеђеној траси. Једна EKÁER ознака може да подразумева више врста робе означене са више царинских тарифних ознака. На основу прописа, који ступају на снагу 1. јуна 2015. године, EKÁER ознака треба да се одреди и у случају, ако се друмски превоз вршпи једним возилом за истог пошиљаоца са више утоварних места или за једног примаоца на више истоварних места (место перузимања).

Поједини подаци (посебно регистрација возила) могу да се мењају више пута у току 15 дана, колико важи EKÁER ознака, али, током контроле државне пореске и царинске управе, под EKÁER ознаком треба да се наведу стварни актуелни подаци, за шта је одговоран обвезник пријављивања.

EKÁER ознаку је лице, чија је обавеза подношење пријаве, дужно да преда превознику или организатору превоза да би током контроле од стране надлежних органа и превозник располагао ознаком која служи за идентификацију робе. Начин „предаје“ није прописан – предаје се превознику на било који одговарајући начин.

Прописи контроле у пореском закону државној пореској и царинској управи обезбеђују могућност доношења нових мера. С обзиром да се превоз комерцијалне количине робе која је у власништву ПДВ-обвезника може вршити само уз поседовање веродостојних докумената о пореклу робе (нарочито товарни лист, фактура), инспектор може да обавеже превозника на давање изјаве у односу на
- власника производа,
- на порекло производа, као и да
- му затражи приказивање докумената о власничким правима.

Осим тога током контроле може се затражити изјава осталих превозника укључених у транспорт, као и примаоца, преузимача и пошиљаоца и то у односу на
- назив и количину транспортоване робе,
- врсту и регистрацију транспортног возила,
- адресу испоруке и истовара робе,
- EKÁER ознаку, као и
- право коришћења некретнине, ако адреса истовара није уједно седиште, погон, испостава општег пореског обвезника.

Пореска и царинска управа у интересу обезбеђивања идентификације производа на транспортном средству може да примени царински печат (запечаћен пакет или карго)
- ако је то оправдано ризичним факторима – посебно у погледу врсте карга, несагласности између карга и одредишта, односно количине и врсте транспортног возила, ако је у току извршни поступак, ако се врши трговина на територији Европске заједнице без поседовања пореског броја Заједнице, ако локација наведена за истовар није пријављена као погон, односно
- у случају, ако општи порески обвезник, за кога се врши превоз, одбије давање изјаве.
Правна последица пропуштања обавезе подношења пријаве у оквиру друмског превоза робе, односно подношења пријаве са погрешним, лажним или непотпуним подацима јесте да се непријављена роба сматра робом неутврђеног порекла, а пореска и царинска управа има право да одреди прекршајну казну у износу до 40% вредности непријављене робе.
Везано за одређивање прекршајне казне услед пропуштања обавезе подношења пријаве у оквиру друмског превоза робе, односно подношења пријаве са погрешним, лажним или непотпуним подацима роба неутврђеног порекла може да се заплени у вредности износа казне – изузев кварљиве робе и живе стоке – што орган пореске и царинске управе наводи у одлуци о прекршајној казни. О заплени се припрема записник, а заплењена роба се може запечатити и одвести. Орган пореске и царинске управе саопштава присутном пореском обвезнику или његовом заступнику, овлашћеном лицу, запосленом одлуку о прекршајној казни, а одлука је спроводљива од тренутка саопштавања, без обзира на жалбу.

Горе наведене правне последице државна пореска и царинска управа примењиваће од 1. марта 2015. године.