Az EKÁER regisztráció

ELÉRHETŐ: 2014. DECEMBER 20-TÓL 

Az EKÁER hatálya alá tartozó, bejelentésre kötelezett adózónak regisztrálnia kell az EKÁER WEB-es felületén.

Az EKÁER regisztrációt olyan személy jogosult elvégezni, aki a bejelentésre kötelezett vagy a  képviseletére  a rá vonatkozó szabályok szerint (pl. cégjogi szempontból) jogosult. Így az adózó vagy törvényes képviselője, valamint az is, aki a NAV-nál állandó meghatalmazottként szerepel, vagy az adóügyek elektronikus intézésre az adózó feljogosította, s mint ilyen, rendelkezik ügyfélkapuval is (az ügyfélkapus regisztráció menetéről további információkat a www.magyarorszag.hu felületen talál). Állandó meghatalmazás vagy az adóügyek elektronikus intézése abban az esetben vehető a regisztráció során figyelembe, ha az állandó meghatalmazott valamennyi ügyre és /vagy bejelentések megtételére jogosult. 

A fenti feltételekkel rendelkező személyi kör az EKAER szempontjából elsődleges felhasználónak minősül, s mint ilyen, jogosult lesz a regisztrációt követően más felhasználók számára az EKAER-ben jogosultságokat biztosítani illetve visszavonni mindaddig, míg e feltételeknek megfelel.

AZ ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÓ REGISZTRÁCIÓJÁNAK FOLYAMATA

Az adózó vagy a képviseletére jogosult személy első lépésben saját magát azonosítja, azaz megadja személyi adatait az ügyfélkapus beazonosítás érdekében.

A beazonosítás sikere esetén következő lépésként a bejelentésre kötelezettre vonatkozó  adatok megadása szükséges. Elsőként a bejelentésre kötelezett ügyfél típusának, adóazonosító számának és egyéb adatainak megadásával.

Amennyiben a bejelentésre kötelezett nem minősül társas vállalkozásnak vagy egyéb szervezetnek, hanem például egyéni vállalkozó, vagy egyéni gazdálkodó, őstermelő, úgy az adószámán kívül az adóazonosító jelét is szükséges megadni.

Amennyiben a bejelentésre kötelezett képviseletére több személy is jogosult, úgy lehetőség van több elsődleges felhasználó rögzítésére. A regisztrációt első ízben teljesítő adózó / törvényes képviselő, mint elsődleges felhasználó a „FELHASZNÁLÓK KEZELÉSE” menüpont alatt az „+ÚJ HOZZÁFÉRÉS” gomb kijelölése után megjelenő ablakban jelenthet be további elsődleges felhasználó(ka)t. Ebben az esetben a létrehozni kívánt felhasználó adóazonosító jelének megadása szükséges.

REGISZTRÁCIÓ MEGSZŰNÉSE

Amennyiben az elsődleges felhasználó (törvényes vagy állandó meghatalmazotti / elektronikus ügyintézési) képviseleti jogosultsága a NAV és/vagy a cégnyilvántartás adatai  szerint megszűnik, vagy ügyfélkapus regisztrációval nem rendelkezik már, úgy a továbbiakban az EKAER rendszerbe sem léphet be. 

TOVÁBBI, MÁSODLAGOS FELHASZNÁLÓK BEJELENTÉSE

Sikeres EKAER regisztrációt követően az elsődleges felhasználó jogosult az EKÁER felületen a bejelentésre kötelezetthez ún. másodlagos felhasználókat felvenni, eltávolítani, azok jogosultságait kezelni. Másodlagos felhasználónak az tekinthető, aki az adózó nevében bejelentést teljesíthet.

A felületre történő belépést követően a „FELHASZNÁLÓK KEZELÉSE” menüpont alatt az „+ÚJ HOZZÁFÉRÉS” gomb kijelölése után megjelenő ablakban a további felhasználó(k) számára az EKAER felület eléréséhez szükséges adatok adhatók meg. Ez a menüpont szolgál arra is, hogy az új felhasználók számára a jogosultságok terjedelmét meghatározza az elsődleges felhasználó.

Fontos, hogy a további, másodlagos felhasználók jogosultsága csak elsődleges felhasználó által szüntethető meg. 

További információt a regisztrációval kapcsolatban az alábbi dokumentumban talál:

Tájékoztató az EKÁER regisztrációról

Regisztrációhoz kapcsolodó technikai segítséget az alábbi elérhetőségeken kaphat:

http://nav.gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes ("EKÁER, Informatikai problémák" téma alatt)

Telefonon 7*24 órában: 06/1/250-9599