EKÁER szám egyes adattartalmainak értelmezése

Mit jelent jogilag a fuvarozás megkezdésének időpontja? Mit jelent a kirakodás időpontja? (Például az autónak a címtől 200 méterre kell várakoznia, mert előtte áll 30 másik autó. Ebben az esetben a megérkezés, a kirakodás megkezdése vagy befejezése az irányadó?) Mennyire kell az időpont bejelentését „komolyan venni”, elegendő-e egy irányadó időpont? Az új rovat helytelen kitöltése milyen jogi következménnyel járhat?


A fuvarozás megkezdésének időpontja: a küldemény átvételének időpontja, jellemzően a felrakodás időpontja.1 A kirakodás időpontja: a küldemény tényleges „átadásának” időpontja.
A kérdés szerinti esetben azt az időpontot kell megadni, amikor a fuvarozásra használt gépjármű az átvételi címre ténylegesen megérkezik, tehát nem azt az időpontot, amikor még az utcán várakozik, mert nem tud haladni az előtte várakozók miatt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) többek között az alábbi adatokat veszi nyilvántartásba és szerepelteti az EKÁER-ben2:

-    az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló fuvarozás, valamint belföldi feladási címről belföldi kirakodási címre történő fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontját, több belföldi kirakodási (átvételi) cím esetén a sorban utolsó kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontját,

-    belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló fuvarozás esetén, a fuvarozás megkezdésének időpontját, több belföldi felrakodási cím esetén a sorban első belföldi felrakodási címről történő fuvarozás megkezdésének időpontját.

A jogszabály pontosan előírja és meghatározza, hogy az egyes adatokat mikor, kinek és milyen tartalommal kell bejelenteni.

Az EKÁER-szám alatt az aktuális, valós adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett a felelős. A bejelentett adatok akkor valósak, ha azokat a jogszabályban előírt időben, módon és tartalommal jelentik be.

Az adatokat a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésekor, legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő harmadik munkanapon, de az EKÁER-szám érvényességi idején belül kell megadni. Az adat megadása jogszabályi kötelezettség, a bejelentésre megadott időintervallum lehetővé teszi a pontos adat bejelentését.

Az „időpont” kifejezés kvázi „dátum” kifejezésként értendő, az óra, perc adatmezők kitöltése nem kötelező, csak opcionális.

1 A Ptk. XXXVIII. Fejezet rendelkezései alapján.
2 Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II.27.) NGM rendelet 7. § (1) bekezdés k) és l) pontja szerint.