KÉRDÉSEK VÁLASZOK 2019.10.04.

Az EKÁER Web-es bejelentési felületén új lehetőség az áru kirakodási (átvételi) címre érkezése, valamint a fuvarozás megkezdése időpontjának rögzítése

 

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdés k) és l) alpontja alapján az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba veszi és szerepelteti az EKAER-ben – többek között – az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló fuvarozás, valamint belföldi feladási címről belföldi kirakodási címre történő fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontját, valamint belföldről az Európai Unió más tagállamába irányuló fuvarozás esetén, a fuvarozás megkezdésének időpontját, több belföldi kirakodási (átvételi)/felrakodási cím esetén a sorban utolsó kirakodási (átvételi)/a sorban első felrakodási címre érkezésének időpontját.

 

A Web-es felület funkciójának új fejlesztése révén a felületet használó bejelentésre kötelezetteknek lehetőségük nyílik a pontosan meghatározott vagy tervezett érkezési/kezdési időpontot (óra/perc) is rögzíteni. A módosítás azért merült fel adózói igényként, mivel egy szállító járművel egyazon napon akár több bejelentésköteles fuvarfeladat is teljesíthető, ezért – a bejelentések időbeliségének átláthatóbb nyomon követése érdekében – célszerű lehet a naptári nap megjelölésnél rövidebb időegység megadása.

 

Ennek értelmében a Web-es felületet használó bejelentésre kötelezett – szankciómentesen – opcionális jelleggel eldöntheti, hogy az áru kirakodási (átvételi) címre érkezésének, illetve a fuvarozás megkezdésének időpontjaként az óra/perc adatmezőket is kitölti-e a bejelentési felületen.

 

A Web-es bejelentési felület új fejlesztési lehetőségén túl az egyéb módon történő EKÁER bejelentési módozatokban változás – a korábban megszokott gyakorlathoz képest – nem történt.