KÉRDÉSEK VÁLASZOK 2019.10.09.

Az EKÁER webes bejelentési felületén belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozás esetén a termékértékesítés bejelentése szükséges

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdés h) alpontja alapján az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba veszi és szerepelteti az EKAER-ben – többek között – a termék közúti fuvarozásának indokát, ami lehet termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka illetve egyéb cél.

A webes felület legutóbbi fejlesztésével a felületet használó bejelentésre kötelezetteknek a belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozás esetén kizárólag termékértékesítésről kell bejelentést tenni, más esetekben (bérmunka, egyéb cél) erre nincs a továbbiakban lehetőség. Fontos kiemelni, hogy ezzel a fejlesztéssel történt meg a felület harmonizációja a Rendelet irányadó szabályaival, így különösen annak 13. § (1) és (3) bekezdésére és a 2. § 4. pont c) alpontjára és 6. pont c) alpontjára.

Mivel belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozás esetén a termékértékesítéstől eltérő szállítási ok bejelentésére nincs jogszabályi kötelezés, így a jelenlegi fejlesztéssel ennek felhasználói felületet érintő rendezése történt meg.”