Kérdések-Válaszok 2019.12.16.

Harmadik országból behozott, szabadforgalomba bocsátást követően közvetlenül belföldi partnerhez, mint címzetthez fuvarozott termék esetén a feladónak, vagy a címzettnek kell bejelentést tennie?

A hatályos vámjogszabályok szerinti vámfelügyelet alatt álló termék nem tartozik az EKÁER hatálya alá. Ha megvalósul az első áfaköteles termékértékesítés, akkor a kérdésben szereplő ügyletben a feladónak kell EKÁER-bejelentést tennie. Az EKÁER-bejelentésben a felrakodás címeként a vámkezelés helyét kell megadni.