Kérdések-Válaszok 2020

Kérdések-válaszok
az EKÁER-bejelentések utólagos módosításáról2020. március 1-jével változott az EKÁER-bejelentésekre vonatkozó szabályozás1: ettől az időponttól a lezárt bejelentések bizonyos adatai – pótlék ellenében – utólagosan módosíthatók. A következőkben az erre vonatkozó szabályokat mutatjuk be részletesen.


1. Mely adatokat lehet módosítani a lezárt EKÁER-bejelentésben?

A lezárt EKÁER-bejelentésben utólagosan módosítható adatok2:
  • az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kilogrammban,
  • kockázatos termék esetében,
            ° ha a termék közúti fuvarozásának indoka termékbeszerzés vagy termékértékesítés, az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték,
           ° egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási érték,
  • a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma,
            ° az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló fuvarozás esetén legalább azoknak a gépjárműveknek a forgalmi rendszáma, amikkel a belföldi útszakaszon fuvaroznak.


2. Mennyi időn belül tehető meg a módosítás?

Ha valaki az EKÁER-bejelentésében valamely utólag módosítható adatot hibásan adta meg, akkor a már lezárt bejelentést
  • egy alkalommal,
  • az EKÁER-szám lezárását követő 3 munkanapon belül,
  • de legkésőbb a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), adott szállítmánnyal közvetlenül összefüggő ellenőrzésének megkezdéséig
módosíthatja.

A határidő elteltével igazolási kérelmet nem lehet benyújtani.


3. Mikortól számít lezártnak az EKÁER-szám?

Az EKÁER elektronikus felület az EKÁER-számot azonnal, automatikusan lezárja
  • ha a termék kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontját – több ilyen cím esetén az utolsó kirakodási (átvételi) címre érkezés időpontját – a rendszerben bejelentették,
  • ha az időpont bejelentése nem történik meg, akkor az EKÁER-szám érvényességi idejének lejártakor.

Az EKÁER-szám a megállapításától számított 15 naptári napig érvényes. Az EKÁER-szám érvényességi idejének lejárta után utólagos módosításra nincs mód.


4. Ki jelenthet be utólagos módosítást?

Az EKÁER-bejelentés adatait utólagosan ugyanaz a kör módosíthatja, aki egyébként az EKÁER-bejelentést is megteheti, azaz:
  • a bejelentésre kötelezett adózó,
  • a bejelentésre jogosult adózó,
  • az adózó törvényes képviselője,
  • az adózó állandó meghatalmazottja,
  • az a személy, akinek az adózó, az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja az EKÁER elektronikus felületen a bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót igényelt,
  • olyan személyek, akik az adott EKÁER-számhoz kapcsolódóan egyes meghatározott  adatok együttes vagy külön-külön történő módosítására jogosultak, illetve akik kizárólag a rendszámadatot jelenthetik be vagy módosíthatják, valamint
  • a szállítmányozó, ha erre jogosult.


5. Hogyan és hol lehet kezdeményezni az adatok utólagos módosítását?

Az adózó a lezárt bejelentést az EKÁER-ben erre a célra rendszeresített felületen elektronikusan módosíthatja. A módosított adatokat a NAV nyilvántartásba veszi és szerepelteti az EKÁER-ben.

A program 2.0-ás XML-verziójában interfészen keresztül, vagy XML-feltöltéssel is lehetőség van az adatok utólagos módosítására.


6. Mik a pótlékfizetés szabályai?

Az utólagos módosításra csak pótlék ellenében van lehetőség.

A pótlék összege módosított adatonként ötezer forint, az érintett tételsorok számától függetlenül.
A pótlékot a bejelentést követő munkanapon kell befizetni, annak elengedésére, mérséklésére nincs lehetőség, arra részletfizetés nem kérhető.

A fizetendő pótlék összegéről, a fizetés határidejéről az utólagos módosítást követően a rendszer egyből egy felugró ablakban ad tájékoztatást. Itt egyébként a kockázati biztosítékkal kapcsolatos információk is szerepelnek.  

A pótlék összegét a következő folyószámlára kell befizetni: 10032000-01037492.


7. Az utólagos módosítás hogyan érinti a kockázati biztosítékot?

Ha a módosított adatok alapján az adózónak magasabb összegű kockázati biztosítékot kell nyújtania, akkor a bejelentés nyilvántartásba vételét a NAV csak akkor teljesíti (tehát az utólag módosított adatok érvényesítése csak akkor történik meg), ha az adózó ezt a magasabb összegű biztosítékot befizette.

Ha az adatok úgy módosulnak, hogy az alapbejelentéshez lekötött kockázati biztosítéknál kevesebbet kell nyújtani, azt a NAV szintén figyelembe veszi.  


Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

1Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2020. január 1-jén hatályba lépő módosítása értelmében.
2A módosítható adatok körét az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet (NGM rendelet) 11. § (6) bekezdés b) pontja, a 13. § (6) bekezdés b) pontja határozza meg.
3Az adatok köre az NGM rendeletben meghatározott.