Kérdések-válaszok (A 2017. december 31-ig hatályos jogszabályok alapján)

EKÁER regisztráció, bejelentkezés, jogosutságok megadása

Új kötelezettek

Bejelentésre kötelezett személyek

Bejelentésre kötelezett tevékenységek

Bejelentendő adatok köre

Egyszerűsített adattartalmú bejelentés

EKÁER számmal kapcsolatos tudnivalók

Bejelentett adatok módosítása, változáskezelés

"Gyüjtőfuvar"

Őstermelők

Kockázatos termékek, kockázatos élelmiszerek

Kockázati biztosíték

Mentességek

Jogkövetkezmények

Informatikai kérdések