Kockázati biztosíték fizetése

Tájékoztató a kockázatos termékkel végzett közúti árufuvarozással járó, bejelentés-köteles tevékenység esetén az EKÁER szám megállapításának 2015. március 11-től érvényes feltételéről

Felhívjuk az EKÁER bejelentésre kötelezettek szíves figyelmét arra, hogy az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (XII.27.) NGM rendelet (Rendelet) vonatkozó szabályai alapján 2015. március 11-től a kockázatos termékkel végzett közúti árufuvarozással járó, bejelentés-köteles tevékenység esetén az EKÁER szám megállapításának feltétele kockázati biztosítékadási kötelezettség teljesítése!

Kockázati biztosítékot a Rendelet alapján első alkalommal 2015. március 11-én kell nyújtani. Ez azt jelenti, hogy a bejelentés-köteles kockázatos termékkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység kapcsán az EKÁER szám kiadása során 2015. március 11-től az állami adó- és vámhatóság vizsgálja a biztosítéknyújtási kötelezettség teljesítését.

Biztosíték az alábbi két módon nyújtható:
- elkülönített letéti számlára történő befizetés; számlaszám: 10032000-01601202,
- pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett garancia útján.
A kétféle módon teljesített biztosíték „átjárható”, azaz összesen kell rendelkezésre állnia a Rendelet által előírt mértékű biztosítéknak.

A biztosíték mértéke főszabály szerint a bejelentést megelőző 45 napban (ideértve a bejelentés napját is) az EKÁER-ben bejelentett kockázatos termékek együttes, adó nélkül számított ellenértékének 15%-a.  Az első biztosítékadási kötelezettséggel járó bejelentéstől számított 45. napig teljesítendő biztosítékadási kötelezettség során a biztosíték összegét ki kell egészíteni az adott bejelentéssel érintett kockázatos termékek adó nélküli értékének 15 százalékával. A biztosíték mértékének számításakor figyelmen kívül kell hagyni az önkéntes bejelentés alapján megállapított EKÁER számokhoz tartozó kockázatos termékek együttes adó nélküli értékét.

A 2015. március 11-én nyújtandó kockázati biztosíték összegének meghatározása során az annak alapjául szolgáló időszakot 2015. március 1-jétől az első biztosítékadással érintett bejelentés időpontjáig kell számolni. Ha az első biztosítékadási kötelezettséggel érintett bejelentésre 2015. április 15-ét követően kerül sor, a biztosíték összegének alapjául szolgáló időszakot már a főszabályként jelzett szabály alapján kell számítani.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben a (letéti számlára megfizetett és/vagy garancia útján) nyújtott biztosíték nem éri el a szükséges mértéket, úgy EKÁER szám nem állapítható meg, azaz az adózó nem tud bejelentést teljesíteni az EKÁER szám megállapítása érdekében!

A biztosíték megállapítása (szükséges mértéke, teljesítésének módja, stb.) tekintetében fontos szabályokat részletesen az EKÁER elektronikus felületének (ekaer.nav.gov.hu) főoldalán, Új EKÁER tájékoztató címszó alatt találják, a részletes tájékoztatás érdekében kérjük látogassanak el honlapunkra!

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal